Algemene Voorwaarden

Juli 2018

Waarom en voor wie zijn deze voorwaarden?
Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten als je bij Dresselberg een product koopt. In deze voorwaarden staan afspraken tussen jou en ons.

Als we in deze voorwaarden en op de websites www.dresselberg.com en www.dresselberg.nl, “Dresselberg”, “we” of “wij” en “ons” of “onze” gebruiken, bedoelen we Dresselberg B.V. Als we in deze voorwaarden “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” gebruiken, bedoelen we daarmee de persoon die een of meer producten bij ons koopt.

Dresselberg B.V. is een vennootschap naar Nederlands recht.

Dresselberg B.V.
Sparresholm 41, 2133 BH  Hoofddorp
THE NETHERLANDS

Klantenservice: via contactformulier, klik hier
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71446427

1. Over deze voorwaarden

 • Iedereen kan deze voorwaarden inzien via de homepage www.dresselberg.com en www.dresselberg.nl.
 • Als er een verschil is tussen de Engelse tekst en een vertaalde versie, is de Engelse tekst bindend.

2. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

 • Deze voorwaarden gelden voor alle Dresselberg-producten die via de website worden aangeboden, aangekocht en geleverd.
 • Door Dresselberg-producten te bestellen via de website, stem je in met deze voorwaarden.
 • Dresselberg heeft het recht om deze voorwaarden te veranderen als we dat nodig achten.

3. Aanbod

 • We geven een complete, nauwkeurige beschrijving van de producten die we aanbieden.
 • Als ons aanbod overduidelijke fouten en vergissingen bevat, zijn we niet verplicht om ons aan dat aanbod te houden.
 • Bij elke aanbieding die je aanvaardt, krijg je duidelijke informatie over jouw en onze rechten en plichten.
 • Soms is een aanbieding slechts een beperkte periode geldig, of gelden er specifieke voorwaarden. Als dat zo is, vermelden we dat duidelijk.

4. Overeenkomst

 • Op het moment dat je een van onze aanbiedingen aanvaardt en er aan alle voorwaarden voor de aanbieding wordt voldaan, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en Dresselberg.
 • Als we via onze website of ons e-mailadres een melding ontvangen dat jij een aanbieding van Dresselberg aanvaardt, sturen we je direct een ontvangstbevestiging. We gebruiken daarvoor het e-mailadres dat jij bij de bestelling hebt opgegeven. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je het juiste e-mailadres opgeeft. Zolang je onze ontvangstbevestiging niet ontvangen hebt, kun je de overeenkomst nog ontbinden.
 • Om zeker te weten dat je in staat bent om aan je betalingsverplichtingen te voldoen, hebben wij het recht om informatie in te winnen over jouw financiële draagkracht. Ook mogen we informatie opvragen over andere feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze de overeenkomst met jou aan te gaan. We houden ons bij dat onderzoek uiteraard aan de wettelijke regelingen op dat gebied. Als de uitkomsten van het onderzoek ons daarvoor gegronde redenen geven, kunnen we met opgaaf van reden de overeenkomst, een bestelling of een toepassing weigeren of daaraan speciale voorwaarden verbinden.
 • Je ontvangt uiterlijk bij levering van het product dat je besteld hebt, per post of per e-mail de volgende informatie:
  • Het vestigingsadres van Dresselberg waar je klachten kunt indienen;
  • Informatie over de bedenktijd die je hebt en waarin je van de koop af kunt zien.
  • Het standaard-terugtrekkingsformulier om gebruik te kunnen maken van het recht op terugtrekking;
  • Informatie over garanties en bestaande aftersalesservice;
  • Informatie over de prijs voor het product, inclusief alle belastingen;
  • Informatie over de wijze van bezorging.

5. Btw en andere belastingen

Alle prijzen die onze website vermeldt, zijn inclusief btw. Als we een bestelling verzenden naar een afleveradres buiten de EU, brengen we bij het afrekenen de btw in mindering. Wel kan het zo zijn dat je in dat geval invoerheffingen en belastingen verschuldigd bent, die je moet betalen als de zending op het opgegeven afleveradres bezorgd wordt. Jij bent verantwoordelijk voor betaling van deze invoerheffingen en belastingen. Omdat deze kosten per land verschillen, kunnen we de hoogte van de bedragen niet aangeven. Ook hebben wij op geen enkele manier invloed deze belastingen. Als je wilt weten welke invoerheffingen en belastingen je verschuldigd bent, kun je het beste contact opnemen met de plaatselijke douane.

6. Betaling

Om je aankoop bij Dresselberg te betalen kun je de volgende veilige betaalwijzen gebruiken:

 • Creditcard. Tijdens het bestelproces moet je je creditcardnummer en de einddatum van je creditcard invullen. Zorg ervoor dat je precies dezelfde naam invult als op de creditcard staat, anders kunnen wij de betaling niet goedkeuren.
 • iDeal: als je een Nederlandse bankrekening hebt, kun je gebruikmaken van iDeal. iDeal is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse banken. Het is een betrouwbare betaalmethode die verbonden is met de meest voorkomende online banksystemen .

Je bent gebonden aan de voorwaarden van het betaalplatform dat je voor je betaling gekozen hebt. Wij gaan niet over die voorwaarden en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

7. Bezorging

 • Binnen Nederland verzenden wij gratis, als je aankoop €50,- of meer bedraagt. Naar alle andere landen en voor aankopen onder €50,- rekenen wij € 6,50 aan verzendkosten.
 • Op de website staan leveringstermijnen vermeld (levertijd, bezorgtijden op werkdagen, verzenddatum, enz.) Deze moet je zien als een indicatie. De leveringstermijnen zijn dus niet definitief of gegarandeerd.
 • Jij bent als koper verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres. Als er iets verkeerd gaat met de verzending van een bestelling omdat je een fout hebt gemaakt bij het invullen van het afleveradres, zijn wij niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending. Wanneer er onduidelijkheden zijn over een afleveradres, kunnen we jou benaderen om aanvullende informatie te geven. Dit kan er wel toe leiden dat de bezorging vertraagd wordt.
 • We zullen ons redelijkerwijs inspannen om de bestelling binnen de verwachte levertermijn af te leveren op het afleveradres. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van een bestelling.
 • Als de bezorging van het product dat je besteld hebt vertraging oploopt, of als de bezorging niet of alleen gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, stellen we je daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Als het bestelde product vóór het moment van aflevering op het afleveradres, beschadigd of verloren raakt, is dat ons risico, tenzij wij daarover uitdrukkelijk andere afspraken met jou hebben gemaakt.
 • Wanneer je een product ontvangt dat je niet besteld hebt, moet je ons daarvan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) op de hoogte stellen, via het contactformulier op onze website. Wij laten je dan weten hoe je het product aan ons terugstuurt en je bent verantwoordelijk voor de retourzending. Wij nemen de kosten voor deze zending voor onze rekening en zorgen ervoor dat het juiste product alsnog aan jou toegezonden wordt als dit nog op voorraad is. Is het juiste product niet in voorraad, dan krijg je je geld terug. Voorwaarde is wel dat je volledig hebt voldaan aan onze instructies voor de retourzending.
 • Ontvang je een beschadigd of onvolledig product, neem dan binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling contact op met de klantenservice van Dresselberg. De klantenservice is bereikbaar via het contactformulier op onze contactpagina. Probeer het beschadigde product niet zelf te herstellen en stuur het ook niet op eigen initiatief terug, maar wacht de instructies van de klantenservice af. Als je een product terugstuurt, zonder dat dat met de klantenservice is afgesproken, kun je eventueel gemaakte kosten niet terugvorderen bij Dresselberg of ons verantwoordelijk stellen voor problemen bij de retourzending.
 • Het kan gebeuren dat de bestelling die we jou hebben toegestuurd, zoek raakt of zoek is geraakt, of dat we van jou een melding krijgen dat je de bestelling niet hebt ontvangen. De verantwoordelijkheid voor een correcte bezorging ligt bij de vervoerder. Deze vervoerder zal dan ook je klacht afhandelen en onderzoek doen naar de gang van zaken bij de bezorging. Zo zullen de track- & trace-gegevens en andere vervoerdersgegevens gecontroleerd worden. Als koper ben je verplicht volledige medewerking te verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Dresselberg onderneemt pas actie als de uitkomst van de klachtenprocedure van de vervoerder bekend is. Als na de afronding blijkt dat de zending zoek is geraakt door een fout van de vervoerder, ontvang je van ons het bedrag dat je betaald hebt terug of we sturen je opnieuw het bestelde product als dat product nog op voorraad is.
 • Als een zending 21 dagen na de verzenddatum nog niet afgeleverd is op het afleveradres dat je hebt opgegeven of het afhaalpunt waar je het product op kunt halen, moet je onze klantenservice daarvan binnen 14 dagen per e-mail op de hoogte stellen (dus: uiterlijk 35 dagen na de verzenddatum).

8. Proefperiode en ontbinding

 • Tenzij anders is vermeld, heb je gedurende de 14 dagen na ontvangst van de bestelling een proefperiode waarin je het recht hebt om de overeenkomst te ontbinden en de bestelling terug te sturen zonder opgaaf van reden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Let daarbij wel op de uitzonderingen die hierboven beschreven staan: als je een niet-besteld product ontvangt of als je een beschadigd of onvolledig product ontvangt, moet je de klantenservice van Dresselberg daarvan per e-mail op de hoogte stellen en nadere instructies afwachten.
 • Als je afziet van de koop en gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dan moet je dit binnen de bedenktermijn aan ons melden. Gebruik daarvoor het standaard-terugtrekkingsformulier dat je bij het afgeleverde product vindt. Je mag ons ook een e-mail of brief sturen om te melden dat je afziet van de koop.
 • Het retouradres voor terugzending tijdens de proefperiode is: Dresselberg B.V., Sparresholm 41, 2133 BH  Hoofddorp, The Netherlands. Kijk ook hier: https://www.dresselberg.nl/bestellen-retouren.
 • Je kunt alleen gebruikmaken van het herroepingsrecht als je in de proefperiode het bestelde product uitpakt, hanteert, en inspecteert zoals in een fysieke winkel zou zijn toegestaan en voor zover dit nodig is om te bepalen of je het product wilt houden. Zolang je niet weet of je het product wilt houden, mag je het dus nog niet daadwerkelijk gebruiken. Bovendien moet je het product voorzichtig hanteren en in de originele, onbeschadigde verpakking bewaren. Het gaat daarbij om de verpakking van het product zelf, niet de kartonnen doos die alleen voor de verzending is gebruikt.
 • Als je ons in de proefperiode hebt laten weten dat je afziet van de koop en de overeenkomst ontbindt, moet je het bestelde product uiterlijk 14 dagen daarna terugsturen aan Dresselberg, inclusief alle (eventuele) toebehoren, in de oorspronkelijke staat en verpakking. De exacte retourinstructies waar je je aan moet houden, vind je op de pakbon.
 • Als je het bestelde product terugstuurt, ben jij ook verantwoordelijk voor de retourzending en draag je de risico’s die daar verband mee houden. Zorg er daarom voor dat je bewijzen hebt dat de terugzending tijdig en op de juiste manier heeft plaatsgevonden. We raden je daarom dringend aan om het product verzegeld (in een dichtgeplakte verpakking) en verzekerd (aangetekend of met Verzekerservice) terug te sturen . Je hebt dan een bewijs in handen dat jij gezorgd hebt voor een correcte verzending. Mocht de retourzending vermist of beschadigd raken of de ontvangst van een retourzending ontkend worden, dan kun je met dat bewijsstuk de vervoerder aansprakelijk stellen. Als afzender van de retourzending kun je daar een klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich voordoet met de retourzending. Bewaar daarom het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track- & trace-informatie van je retourzending goed.
 • De verzendkosten voor retourzending komen voor jouw rekening. Deze kosten vergoedt Dresselberg niet.
  Als aan alle eisen voor terugtrekking is voldaan, storten wij het bedrag dat je voor de aankoop betaald hebt, terug op de rekening die je gebruikt hebt voor de oorspronkelijke betaling. Dit doen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. De verzendkosten van de retourverzending krijg je niet van ons terug.
 • Wil je de overeenkomst met Dresselberg ontbinden nog voor je de bestelling hebt ontvangen, maar nadat het product het magazijn van Dresselberg verlaten heeft? Ook dan ben jij verantwoordelijk voor de terugzending en betaal je zelf de kosten van de retourverzending. Let op! Op werkdagen verzenden wij het product meestal direct nadat je jouw bestelling hebt geplaatst.
 • Als het door jou opgegeven afleveradres ligt in een land dat voor de invoer invoerbelastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten heft, komen die kosten voor jouw rekening. Bij creditering van de koper zal Dresselberg de invoerbelastingen, heffingen en / of (administratieve) douanekosten in mindering brengen voor zover dit aan de orde is.

9. Garantie en reparatie

 • Als je een Dresselberg-product koopt, is automatisch de Dresselberg-garantie van kracht. Wij geven één jaar garantie op onze horloges aangekocht via een aangestelde dealer. Met deze garantie heb jij als koper de waarborg dat het product voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.
 • De garantie geldt niet in de volgende gevallen:
  • diefstal of verlies;
  • opzettelijk toegebrachte schade;
  • schade als gevolg van onjuist gebruik zoals krassen, stoten of vallen;
  • normale slijtage of veroudering van de gebruikte materialen;
  • schade als gevolg van onzorgvuldige omgang met het product.
 • De garantie op een horloge geldt alleen voor het uurwerk en niet voor andere onderdelen zoals het glas, de batterij of de band. Zichtbare gebruikssporen op het glas of het bandje van een horloge (bijvoorbeeld door de inwerking van transpiratie) worden beschouwd als normale gevolgen van gebruik.
 • Dresselberg-horloges zijn 3 ATM-waterdicht. Dat betekent dat het horloge bestand is tegen spatwater. 3 ATM-waterdichte Dresselberg-horloges kun je dus niet dragen tijdens douchen, baden, zwemmen of duiken. Voorkom dat het Dresselberg-horloge blootgesteld wordt aan meer dan spatwater of aan chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten.
 • De garantie op een Dresselberg-horloge vervalt als jij of iemand anders reparatie- of andere werkzaamheden heeft verricht aan het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dresselberg.
 • Als er gebreken ontstaan of aan het licht komen nadat je het product in gebruik hebt genomen, neem dan contact met ons o-p via het contactformulier op onze website.
 • Heb je vragen over retourzending en garantie? Neem dan contact op met de klantenservice via het algemene contactformulier op deze site.

10. Persoonsgegevens en privacy

Dresselberg voldoet aan de privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo heb je als koper altijd het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dat kun je doen door in te loggen op jouw account op onze websites.

Dresselberg bewaart jouw gegevens in een bestand. De gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken en ze worden bewaard zolang als noodzakelijk is om eventuele problemen met de verwerking van de order af te handelen. Dresselberg garandeert dat er zorgvuldig omgegaan wordt met alle persoonlijke gegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, behalve voor verwerking van de order of voor reparatiedoeleinden. Dresselberg mag jouw gegevens ook gebruiken om onze producten bij jou onder de aandacht te brengen.

11. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Je kunt je als klant echter ook beroepen op dwingende wetgeving die geldt in je eigen woonland. Geschillen tussen jou en Dresselberg worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Je kunt hier onze algemene voorwaarden downloaden en printen:

ALGEMENE VOORWAARDEN